Integracja Sensoryczna (SI)

Metoda fizjoterapii integracji sensorycznej jest skoncentrowaną terapią, która pomaga dzieciom w przetwarzaniu informacji sensorycznych i rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych. Ta metoda może przynieść korzyści w rozwoju dzieci poprzez poprawę integracji sensorycznej, samoregulacji, motoryki i umiejętności społecznych.

Pochodzenie i zasady Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna została opracowana przez amerykańską terapeutkę Jean Ayres i opiera się na założeniu, że mózg może się organizować i przetwarzać informacje sensoryczne w sposób efektywny. Metoda skupia się na dostarczaniu odpowiedniej stymulacji sensorycznej, która wspiera integrację i koordynację bodźców sensorycznych.

Sensoryczne przetwarzanie informacji

Integracja sensoryczna koncentruje się na rozwijaniu zdolności dziecka do przetwarzania różnych bodźców sensorycznych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, równowaga i propriocepcja. Terapeuci integracji sensorycznej stosują różne techniki i narzędzia, aby dostarczyć odpowiednią stymulację, która pomaga dziecku efektywnie przetwarzać te bodźce.

Poprawa integracji sensorycznej

Metoda integracji sensorycznej ma na celu poprawę integracji sensorycznej poprzez regulację i organizację bodźców sensorycznych w mózgu. Poprzez odpowiednią stymulację sensoryczną, terapeuci pomagają dziecku lepiej rozumieć, interpretować i odpowiednio reagować na bodźce z otoczenia. To może wpływać na poprawę koncentracji, uwagi, koordynacji i zachowań społecznych.

Wspomaganie motoryki i umiejętności społecznych

Integracja sensoryczna może mieć także korzystny wpływ na rozwój motoryki i umiejętności społecznych dziecka. Poprzez stymulację odpowiednich układów sensorycznych, terapeuci pomagają w rozwijaniu umiejętności ruchowych, takich jak równowaga, koordynacja, planowanie ruchu oraz manipulacja przedmiotami. Ponadto, poprawa integracji sensorycznej może również wpływać na umiejętności społeczne, takie jak komunikacja werbalna i niewerbalna, interakcje z innymi dziećmi i zdolność do regulacji emocji.

Zastosowanie u dzieci

Metoda integracji sensorycznej może być stosowana u dzieci w różnym wieku, od niemowląt po starsze dzieci. Terapeuci integracji sensorycznej przeprowadzają szczegółową ocenę, aby określić specyficzne potrzeby sensoryczne dziecka. Terapia składa się z różnorodnych technik, takich jak ćwiczenia sensoryczne, zabawy, terapia ruchowa, dotyk i głęboka presja, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Warto pamiętać, że metoda integracji sensorycznej wymaga specjalistycznego przeszkolenia i doświadczenia terapeuty, który będzie w stanie dostosować terapię do potrzeb dziecka. Przed rozpoczęciem terapii integracji sensorycznej zawsze warto skonsultować się z fizjoterapeutą lub specjalistą w tej dziedzinie, aby uzyskać odpowiednie informacje i ocenę potrzeb dziecka.


Zobacz inne metody, którymi prowadzimy terapię w Centrum Rehabilitacji Dzieci

Umów się na wizytę

Scroll to Top