NDT-Bobath i NDT-Baby Bobath

Metoda fizjoterapii NDT-Bobath (Neurodevelopmental Treatment) jest holistycznym podejściem terapeutycznym, które koncentruje się na rozwijaniu zdolności ruchowych i funkcjonalnych dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. NDT-Bobath ma na celu poprawę kontroli ruchowej, równowagi, koordynacji i funkcji mięśniowej. Metoda NDT-Baby Bobath jest wersją tej metody dostosowaną specjalnie do pracy z niemowlętami.

Pochodzenie i zasady

Metoda NDT-Bobath została opracowana przez polskiego lekarza, dr. Karla Bobatha i jego żonę Berty Bobath. Opiera się na zrozumieniu neurofizjologii rozwoju ruchowego i układu nerwowego. Terapia NDT-Bobath skupia się na tworzeniu odpowiednich wzorców ruchowych, poprzez zastosowanie taktyki, dotyku, manipulacji i aktywacji mięśni, aby wpływać na funkcję neurologiczną dziecka.

Poprawa kontroli ruchowej

Metoda NDT-Bobath ma na celu poprawę kontroli ruchowej poprzez stymulowanie odpowiednich wzorców ruchowych i koordynacji między różnymi grupami mięśniowymi. Terapeuci NDT-Bobath pomagają dzieciom w rozwijaniu umiejętności stabilizacji, równowagi, kontroli postawy, siły i precyzji ruchu.

Poprawa funkcji mięśniowej

Metoda NDT-Bobath może pomóc w poprawie funkcji mięśniowej poprzez stymulowanie odpowiednich mięśni i układu nerwowego. Terapeuci NDT-Bobath wykorzystują taktykę, dotyk, manipulację i ćwiczenia, aby wpływać na aktywację mięśni i poprawę siły, elastyczności i kontroli ruchowej.

Adaptacja metody dla niemowląt

NDT-Baby Bobath jest wersją metody NDT-Bobath dostosowaną specjalnie do pracy z niemowlętami i ich rozwoju neurologicznego. Metoda ta skupia się na poprawie umiejętności motorycznych, takich jak kontrola głowy, stabilizacja tułowia, zdolność do przewracania się i rozwijanie wzorców ruchowych u niemowląt.

Zastosowanie w rozwoju dzieci

Metoda NDT-Bobath i NDT-Baby Bobath mogą być stosowane u dzieci w różnym wieku, które mają zaburzenia neurologiczne lub opóźnienia rozwojowe. Terapia składa się z serii ćwiczeń, manipulacji, wzorców ruchowych i stymulacji sensorycznej, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Metoda NDT-Bobath i NDT-Baby Bobath mogą pomóc w poprawie kontroli ruchowej, równowagi, koordynacji, siły mięśniowej i ogólnej funkcji motorycznej u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Warto pamiętać, że metoda NDT-Bobath i NDT-Baby Bobath wymaga specjalistycznego przeszkolenia i doświadczenia terapeuty, który będzie w stanie dostosować techniki i ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka. Przed rozpoczęciem terapii NDT-Bobath zawsze warto skonsultować się z fizjoterapeutą lub specjalistą w tej dziedzinie, aby uzyskać odpowiednie informacje i ocenę potrzeb dziecka.


Zobacz inne metody, którymi prowadzimy terapię w Centrum Rehabilitacji Dzieci

Umów się na wizytę

Scroll to Top